Woordenboekgedichten

De woordenboekgedichten zijn ontstaan vanuit de verrukking dat een woord aan waarde wint, een begrip completer wordt, naarmate er meer ervaringen aan gekoppeld worden, meer betekenissen van verzameld worden.

In de linkerkolom staan de woorden, die ik nodig heb moeten uitpluizen…

Een nieuwe vertaling van relaties en wat die met zich meebrengen.