Werkfilosofie

ParadijsKaart

Toen Adam en Eva geschapen waren, liepen ze als betoverd rond op de wereld. Ze hadden van God de opdracht gekregen alles een naam te geven en deden dat in het volste bewustzijn van de schoonheid van de schepping. Ze liepen daar hand in hand en konden niet genoeg krijgen van het samenzijn en elkaar wijzen op nog weer nieuwe dingen die ze zagen. Alles wilden ze zien, alles wilden ze benoemen en als ze het benoemd hadden genoten ze van de naam die ze het gegeven hadden.

Op een gegeven moment waren ze klaar. Ze hadden al dagen lang niets meer gezien, dat ze nog geen naam hadden gegeven. Op dat moment maakt de slang Eva zich bewust van een impuls die uit haar zelf kwam: ze wilde iets. Ze voelde een verlangen om een appel van de levensboom te plukken en te proeven, tot zich te nemen, zich eigen te maken. En Adam merkte iets in zichzelf: hij werd angstig, omdat hij het gevoel had dat die daad iets zou verstoren, en hij begon te schreeuwen naar Eva, dat ze dat niet moest doen. Op dat moment keken ze elkaar aan en beseften dat ze toch nog iets nieuws gevonden hadden: een nieuw gevoel. En ze noemden het gevoel dat ze in het eerste stadium van het benoemen hadden gehad “goed” en het gevoel dat Adam had ondervonden noemden ze “kwaad”.

Ze werden net zo nieuwsgierig naar de wereld binnen in zichzelf, als ze eerder naar de wereld buiten zichzelf waren geweest en ze besloten die ook helemaal te gaan onderzoeken en te benoemen. Dus ze brachten de binnenwereld naar buiten en begonnen zo enthousiast aan hun nieuwe taak, dat ze soms vergaten dat ze nog steeds in het paradijs zaten.

“De Ontdekking” gaat er van uit dat mensen op de aarde zijn om elkaar te helpen zichzelf te ontdekken. Als mensen zich op enig moment niet meer in het paradijs weten, kan dit komen door een van oudsher doorgegeven vertaling van de situatie. Zoals de opvatting dat we uit het paradijs verjaagd zijn, terwijl het volgens “de Ontdekking” een kwestie is van de ogen openen en opnieuw, met verwondering, om ons heen kijken.

Deze werkfilosofie is uittentreure beproefd in trouwe samenwerking met Lucas Brandhorst van De Verbinding.

Een nieuwe vertaling van relaties en wat die met zich meebrengen.