Ruzie

lichtspinRuzie versta ik als  “ruw zien”, dat een beetje kort afgebekt is. Ruw zien is op zich al een hele opgave en zou eigenlijk juist méér ruimte willen, om scherp te stellen. Maar door het kort afgebekte, zit de schrik er te goed in om er eens lekker voor te gaan zitten.

Daarom geloof ik dat je samen het ruwe zien alleen aangaat, als je samen eerst de harmonie hebt gekend. Werkelijk gekend. Zodat je je steeds kan afvragen:”Maar had ik dàt dan ook niet goed gezien?” en je diep in je hart weet dat het echt was. Je hebt in ieder geval íets goed gezien.

Dàt is de plek waar je het ruwe zien mee naar toe neemt. Malend, malend, net zo lang tot het fijn voelt en je er iets van kunt bakken.